บรรยายพิเศษ “Disruptive Data Collection”

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Demographic change and labor force participation of female in Thailand ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี นอกจากนี้ ยังจัดบรรยายในหัวข้อ Social media and multiple-identity development of Thai teens และจัด Workshop เรื่อง Disruptive Data Collection