นิทรรศการโรคเรบีส์ในประเทศไทย

สถาบันฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านสถานการณ์โรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) ในประเทศไทย พร้อมแสดงสถิติจำนวนผู้เสียชีวิต พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยปลอดภัยจากโรคเรบีส์ (Rabies) นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย แจกของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน  โดยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>