นำเสนอผลการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในกลุ่มเยาวชน 5 กลุ่ม

อ. มาร์ก เฟิลแคร์ พร้อมทีมวิจัย นำเสนอผลการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในกลุ่มเยาวชน 5 กลุ่ม ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (Foreign Correspondents' Club of Thailand) วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 19.15-21.00 น. 

สามารถชม Live ได้ทาง Facebook