นับเราด้วยคน EP.22 ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงในพื้นที่ภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำงานในโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านทางรายการวิทยุ "นับเราด้วยคน" EP.22 ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงในพื้นที่ภาคใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ผู้สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่  Facebook นับเราด้วยคน: https://fb.watch/94t-PtgPyW/

#นับเราด้วยคน #สสส #คนตัวดี #ประชากรกลุ่มเฉพาะ #ความรุนแรงในครอบครัว #ความรุนแรงในบ้าน #ผู้หญิง #ความรุนแรง #เหยื่อความรุนแรง