ทิศทางงานวิจัย.. ทางประชากรและสังคม

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแด่ ศ. เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สมัยที่ 2 และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางงานวิจัย.. ทางประชากรและสังคม" ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>