ทิศทางก้าวต่อไปกับการพัฒนาครอบครัวไทย

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางก้าวต่อไปกับการพัฒนาครอบครัวไทย” ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต