ต้อนรับ Prof. Takao Kamibeppu

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Prof. Takao Kamibeppu, Professor & Vice Dean, College of Urban Management, Fukuyama City University, Hiroshima Prefecture, Japan ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องลีลาวดี (406) ชั้น 4 สถาบันฯ