ต้อนรับ College of Public Policy, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. MJ Hwang จาก College of Public Policy, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสที่นำนักศึกษา จำนวน 5 ท่านมาจัดสัมมนาร่วมกับนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>