ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก Diponegoro University, Indonesia

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ให้การต้อนรับคณะจาก Diponegoro University, Indonesia จำนวน 17 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>