ต้อนรับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รองศาสตรารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ