ต้อนรับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ จาก Institute of Sociology (IOS) ประเทศเวียดนาม

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Dang Nguyen Anh ผู้อำนวยการของ Institute of Sociology (IOS) ประเทศเวียดนามและคณะ  เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการิวจัย การเรียนการสอน และการอบรม  ณ ห้องทานตะวัน (403) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม