ต้อนรับบุคลากรจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าศึกษาดูงานโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ โดยมี นางสาวณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ (หน่วยสารบรรณ) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>