ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ  ให้การต้อนรับ Professor  Hiko  Tamashiro  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 8 ท่าน จาก Department of Global Health Epidemiology, Graduate School of Medicine, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น  ในการเข้าร่วมโครงการ “Mahidol-Hokkaido Short-term Special Program” เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้พื้นฐานด้านประชากร สาธารณสุข สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย และเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Division of International Academic Programs, Office of International Affairs, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น 

ชมภาพทั้งหมด >>