ต้อนรับคณาจารย์จาก The University of Sussex

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับ Prof. Cherith Moses, University Director for International Recruitment and Development และ Mr. Chris Wellings, Head of Academic Development and Quality Enhancement Office จาก The University of Sussex, United Kingdom ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>