ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และมหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Prof. Dr.Patrick Sakdapolrak จากมหาวิทยาลัยเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย (University of Vienna, Austria) และ Mr.Harald Sterly จากภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี (Department of Geography, Bonn University, Germany) ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และสร้างความร่วมมือทางด้านหลักสูตร งานอบรม และงานวิจัยในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>