ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสถิติ ประเทศอัฟกานิสถาน

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสถิติ ประเทศอัฟกานิสถาน (Central Statistics Organization, Afghanistan) และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทย ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดอบรมด้านสถิติ (Statistical Training) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>