ต้อนรับคณะดูงานจาก University of Bonn

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม พร้อมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Mariele Evers และ Dr. Linda Taft ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Bonn ประเทศเยอรมนี ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และพัฒนาแนวทางความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงทางด้านวิชาการ (Erasmus Programme) ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ