ต้อนรับคณะดูงานจาก IPAHR

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institute of Public Administration and Human Resource (IPAHR) of Development Research Center of the State Council (DRC) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 ท่าน ในโอกาสสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย การเรียนการสอน และงานอบรมในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>