ต้อนรับคณะจากสถาบันคลังสมองของชาติ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ต้อนรับคณะจากสถาบันคลังสมองของชาติ ในการนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจาก 9 มหาวิทยาลัย หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะรุ่น 15" จำนวน 14 ท่าน เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร การเรียนการสอน อบรม และงานวิจัย พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุด ห้องเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร และห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>