ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก Nagoya University

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ และนักศึกษาของสถาบันฯ  ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก Nagoya University, Graduate School of Medicine/ School of Health Science จำนวน 29 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการศึกษาและการวิจัยของสถาบันฯ รวมทั้งเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ageing Society and Health Issues in Thailand” โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อาจาย์ประจำสถาบันฯ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>