ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาเอก

ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์  เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ณ King’s College London  สหราชอาณาจักร