ดูงานโครงการ Kobe Active Aging Research Hub (KAARb)

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย น.ส.กมลชนก ขำสุวรรณ และ นางวรรณี หุตะแพทย์ นักปฏิบัติการวิจัย เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ Kobe Active Aging Research Hub (KAARb) ณ Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และ ศึกษาดูงานโครงการ Kobe Senior Citizen College ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น