ชี้สัญญาณอันตราย เด็กไทยกิจกรรมทางกายต่ำ เนือยนิ่งติดจอสูง กระทบพัฒนาการ ส่อก่อโรค NCDs

ข่าว “ชี้สัญญาณอันตราย เด็กไทยกิจกรรมทางกายต่ำ เนือยนิ่งติดจอสูง กระทบพัฒนาการ ส่อก่อโรค NCDs” โดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า www.activekidsthailand.com ถือเป็นแหล่งรวมข้อมูลทางด้านวิชาการสำหรับครู โรงเรียนและผู้ที่สนใจ ใช้ในการวางแผนนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำแผนการสนับสนุนและเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5-17 ปี ทั้งในและนอกโรงเรียน

ติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์มติชน เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
https://www.matichon.co.th/publicize/news_3377407

และได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อเพิ่มเติม ดังนี้ มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, สยามธุรกิจ, Yourthailand, Theworldnews และ Facebook บ้านเมือง