จัดสถานที่ถวายอาลัย

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมผูกผ้าขาวดำไว้ทุกข์รอบอาคาร เพื่อให้บุคลากรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย และจัดสมุดลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร