งาน “51 ปีวันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในงาน "51 ปีวันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา