งานแสดงมุทิตาจิต 2559

สถาบันฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต และงานเลี้่ยงอำลา ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อแสดงความรักความผูกพัน แด่ รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา ผศ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร ดร.แครี่ แอนด์ ริชเตอร์ ดร.ลีลาร์ วินเซอร์ และ นางสมหญิง สุวรรณวัฒน์ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>