งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2557

สถาบันฯ จัดงานเลี้ยงแสดงวันมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2557 แด่ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และ รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมร่วมรับชม VDO Presentation สุดแสนประทับใจ
นอกจากนี้ ชาวสถาบันฯ ได้ร่วมกันเขียนข้อความเพื่อแสดงความรักความผูกพันแด่อาจารย์ทั้งสองท่าน และมอบดอกกุหลาบ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ