งานแสดงมุทิตตาจิต

สถาบันฯ จัดงานแสดงวันมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2558 “วันวานที่พากเพียร… สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ” แด่ รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาณี วงษ์เอก  และ นายประสงค์ ธรรมบุตร  เพื่อแสดงความรักความผูกพัน  ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>