งานแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิต และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>