งานแถลงข่าว “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2560

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ประจำปี 2560 กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล และประกาศผลการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ประจำปี 2560 พร้อมภาพวีดิทัศน์ ในงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล “แม่ดี – บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ 100 ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติในงาน “มหิดล – วันแม่”ประจำปี 2560 โดยมี ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.มหิดล เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>