งานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2561 โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล และประกาศผลการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>