งานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2562 โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล และประกาศผลการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>