งานเสวนา เปิดประตูสู่ความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรประเด็น ผู้สูงอายุโดดเดี่ยว ในงานเสวนา เปิดประตูสู่ความเหลื่อมล้ำ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ ไทยพีบีเอส ณ ห้องมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 กรุงเทพฯ

งานเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหยิบยกประเด็นปัญหา รวยกระจุก จนกระจาย ซึ่งได้รับการพูดถึงและอยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน ยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองโลก ความเสื่อมถอยของทรัพยากร ซึ่งส่งผลให้ความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยที่มีอยู่เดิมมีความเข้มข้นมากขึ้น และกลายเป็นการส่งต่อความยากจนข้ามรุ่นในอนาคต