งานเสวนาออนไลน์ “ทราบแล้วเปลี่ยน” ในหัวข้อ “แนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กในช่วงเรียนออนไลน์”

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาออนไลน์ “ทราบแล้วเปลี่ยน” ในหัวข้อ "แนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กในช่วงเรียนออนไลน์" ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00-19.30 น.

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงเด็กๆ ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่บิดเบี้ยวไปมากจากภาวะปกติ เสวนาในครั้งนี้ จึงตั้งใจพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการให้เด็กได้เรียนออนไลน์ที่บ้าน อย่างมีสุขภาวะที่ดี และมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทย มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ได้เล่นอย่างสมวัย ลดภาวะพฤติกรรมเนือยนิ่ง และมีการนอนหลับที่มีคุณภาพ พร้อมร่วมรับฟังผลสำรวจสถานการณ์และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่นักเรียนประสบในช่วงการเรียนออนไลน์

ร่วมพูดคุยและหาทางออกโดย

  • นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • ดร. นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลและกุมารแพทย์ เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
  • ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สามารถติดตามได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/TPAK.Thailand

#สสส #thaihealth #TPAK #ทีแพค #IPSR #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #เรียนออนไลน์ #การศึกษา