งานเสวนาออนไลน์ในเรื่องเล่น ๆ “เล่นกลางโรค” คุณรู้หรือไม่ เด็กไทยกำลังเข้าสู่ภาวะขาดการเล่น?

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  พร้อมด้วย คุณปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานเสวนาออนไลน์ในเรื่องเล่น ๆ “เล่นกลางโรค” คุณรู้หรือไม่ เด็กไทยกำลังเข้าสู่ภาวะขาดการเล่น? ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

โดยสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : Right To Play Thailand ตามลิงค์ https://fb.watch/7cOCMN8ZwL/