งานเสวนาสาธารณะ “Work-ไร้-Balance : งาน-ครอบครัว เลือกได้ไม่ต้องแลก”

ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรพูดคุยในประเด็น “คนไทยเลือกอะไรระหว่างชีวิตการทำงานและการมีลูก? พวกเขาให้ความหมายและความสำคัญกับเรื่อง Work-Life Balance อย่างไร?” ในงานเสวนาสาธารณะ “Work-ไร้-Balance : งาน-ครอบครัว เลือกได้ไม่ต้องแลก” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ The101.world ณ ห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ