งานเสวนาวิชาการ “Covid-19 : การเข้าถึงบริการทางสังคมและสุขภาพของผู้สูงอายุ”

อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล ร่วมเป็นวิทยากรพูดคุยในประเด็น ความต้องการและการเข้าถึงบริการทางสังคม/ การดูแลของผู้สูงอายุ งานเสวนาวิชาการ “Covid-19 : การเข้าถึงบริการทางสังคมและสุขภาพของผู้สูงอายุ” จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับเครือข่าย (รูปแบบออนไลน์)

ติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ : https://fb.watch/5AAVFtup-q/
Facebook Page: สูงวัย
Facebook Page: สูงวัยไปด้วยกัน
Facebook Page: นักข่าวพลเมือง