งานเปิดตัว State of the Tropics 2014 Report ณ ประเทศสิงคโปร์

อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับเชิญไปเป็นผู้อภิปรายหลักในงานเปิดตัว State of the Tropics 2014 Report ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการเปิดตัวพร้อมกันทั้งในประเทศพม่าและออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557