งานสัมมนาพัฒนาบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557

สถาบันฯ จัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 โดยงานสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานใน Theme ชื่อว่า "IPSR for Education ร่วมก่อการดี สามัคคีรวมใจ" ณ อนันตา ริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ คุณเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการของสถาบันฯ ตัวแทนมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของอื่นๆ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน และคณะ ให้การต้อนรับ