งานสัมมนาพัฒนาบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

สถาบันฯ จัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17  ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “รู้รักษ์ สามัคคี ตระหนักในหน้าที่ บริการด้วยจิตเปรมปรีดิ์ บ่มมิตรไมตรีอย่างยั่งยืน” 

ทั้งนี้ ชาวสถาบันฯ ได้ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้จำเป็นต่างๆ  ให้แก่คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี พร้อมผ่อนคลายกับกิจกรรมปาร์ตี้สานสัมพันธ์คืนวันแห่ง Brightening Smile Style Jean ณ อิมพิเรียลภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญ อบอุ่น สนุกสนาน และสามัคคี