งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี

นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี (2533-2562) โดยมี ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล