งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และคณะ มอบเงินทำบุญสนับสนุนด้านทุนการศึกษา เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล