งานวันครบรอบ 44 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมงานวันครบรอบ 44 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีสักการะพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีเซ่นไหว้เจ้าที่ พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีการมอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล พร้อมนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาบุคลากรสถาบันฯ พิธีการมอบรางวัลเสนอผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ พิธีการมอบรางวัลประกวดห้องทำงานตามประเภท 5 ส. และพิธีการมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย IPSR แต่งไทย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>