งานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 22

นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ ในฐานะตัวแทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา เนื่องในงานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 22 โดยมี  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา