งานรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ Dr.Ko Ko Naing ศิษย์เก่าสถาบันฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ประเภทบริหาร ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>