งานมุทิตาจิตวิทยาลัยนานาชาติ 2557

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2557 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล