งานมุทิตาจิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมฯ  โดยมี รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ (รักษาการ) รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล