งานมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง

สถาบันฯ จัดบูธนิทรรศการผู้สูงอายุในงานมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง ตำบลมหาสวัสดิ์ ปี 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

ชมภาพทั้งหมด >>