งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 2562

อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการประชุม "ปรับกระบวนทัศน์ วัยทำงานสุขภาพดี" จัดโดยกรมอนามัย ซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 2562 จัดขึ้นณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์