งานทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกันยายน 2559

สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนกันยายน จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  (ศาลายา)

ชมภาพทั้งหมด >>